Grafische technieken Oude technieken in de prentkunst In onze museumwerkplaats hebben wij diverse oude prenten verzameld in verschillende grafische technieken zoals: de hoogdruk, de diepdruk en de vlak- of steendruk.
19e eeuwse Albion kniehevel boekdruk handpers
© Willie Bosch
O U D E T E C H N I E K E N I N D E P R E N T K U N S T
M U S E U M W E R K P L A A T S
DE AKKER 1    2     3     4    5    6   7
Dennenbosweg 185, 7556 CG Hengelo T (074) 242 10 97 E deakker@home.nl