Joh. Enschedé en Zonen Boekdrukkers en lettergieters sinds 1703 in Haarlem De firma Joh. Enschedé is 1703 in Haarlem gestart. Izaak Enschedé melde zich toen bij het gilde van boekdrukkers. Hij bezat toen al een lettergieterij met bijzondere lettertekens voor het drukken van boeken. Later werd er een cliché- fabriek en andere panden in Haarlem aangekocht voor de productie van bankbiljetten en waardepapieren. Letterontwerper Jan van Krimpen (Lutetia) en ontwerpers zoals Sem Hartz en Bram de Does hebben o.a. voor de firma Enschedé gewerkt. De firma Joh. Enschedé heeft erg mooi grafisch drukwerk gemaakt zoals bibliofiele uitgaven van met name Duitse en Amerikaanse uitgevers die in onze museum- werkplaats wordt verzameld.
B O E K D R U K K U N S T E N L E T T E R G I E T E R S
foto boven Kopergravure van de lettergieterij Joh. Enschedé (C. van Noorde 1768) uit Gedenkschrift 1743 - 1893
© Willie Bosch
Foto lettergieterij 1871
M U S E U M W E R K P L A A T S
DE AKKER 1    2     3     4    5    6   7
Dennenbosweg 185, 7556 CG Hengelo T (074) 242 10 97 E deakker@home.nl